Семейно и наследствено право

Въпроси от международно-частен и национален характер, които засягат семейните отношения, наследяването, осиновяване, брачни договори, отношения след развода и т.н.