Услуги

Авторско право, патенти и търговски марки

Съдействие за защита на интелектуалната собственост в конкретния казус, придобиване и упражняване на интелектуална собственост, в това число договори за франчайз, лицензионни договори, защита при конкуренция на права, представителство пред Патентно ведомство- Република България, както и пред европейски Патентни служби, регистрация на търговски марки и т.н.