Услуги

Банки и финанси, валутен режим

 Кандидатстване за финансиране от банки и по международни програми, Съдействаме при избор на схема за финансиране на проектите и сключване на договори за кредит и учредяване на обезпечения - ипотеки, възбрани и др. обезпечения, реструктуриране на дългове, събиране на дългове  и правни консултации на физически и юридически лица- кредитополучатели и длъжници, финансиране на проекти и инвестиционни инициативи, консултиране по придобиването на всички видове активи, създаване, регистрация и лицензиране на банкови и небанкови финансови институции или създаване на клонове на такива институции- чуждестранни лица в РБългария  и др.