Услуги

Услуги

Авторско право, патенти и търговски марки

Съдействие за защита на интелектуалната собственост в конкретния казус, придобиване и упражняване на интелектуална собственост, в това число договори за франчайз, лицензионни договори, защита при конк...

Виж повече

Банки и финанси, валутен режим

 Кандидатстване за финансиране от банки и по международни програми, Съдействаме при избор на схема за финансиране на проектите и сключване на договори за кредит и учредяване на обезпечения - ипот...

Виж повече

Вещно право и инвестиции в недвижими имоти

Консултации във връзка с придобиване и разпореждане с вещни права, наемни отношения, тежести и съдебни спорове.Строителство и предприемачество: Кантората  разполага с добри контакти с инвеститори...

Виж повече