Услуги

Данъчно право

Данъчно планиране и структуриране на сделки с оглед намаляване на националната и международната данъчна тежест. Консултации във връзка с данъчни актове и бизнес проекти.