Услуги

Енергетика

Производство, разпределение и продажба на енергия, консултиране на проекти, свързани с производство на енергия, фотоволтаични централи, възобновяеми източници, лицензи, разрешения и други регулаторни въпроси.