Услуги

Корпоративно право, M & A

Консултации във връзка със сливане и придобиване на публични дружества и дружества с ограничена отговорност, всички форми на договори за съвместна дейност, сливане, вливане, разделяне и т.н.