Услуги

Международно частно право

Консултации във връзка с преплитане действието на чужди и местни правни норми, разрешаване на правни спорове- във връзка с частноправни и публични актове.