Услуги

Несъстоятелност

Представителство на  лица в процедури по ликвидация и несъстоятелност, защита на правата на страните в горните процедури.