Услуги

Обществени поръчки

Адвокатите от правна кантора "Апостолова&Славов" са вписани в списъка на външни експерти по Закона за обществените поръчки. Те предоставят  подготовка на цялостна документация по участие в обществени поръчки, защита по правни спорове, касаещи обществени поръчки, както и защита и представителство във всички стадии на процедурите по ЗОП.