Услуги

Приватизация

Консултиране на участниците в приватизационни сделки- както на държавно участие в търговски дружества, така и на обособени части от търговски дружества.