Услуги

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

Управление на хотели, ваканционни обекти, лицензионни процедури, придобиване и продажба на активи и др.