Услуги

Вещно право и инвестиции в недвижими имоти

Консултации във връзка с придобиване и разпореждане с вещни права, наемни отношения, тежести и съдебни спорове.

Строителство и предприемачество: Кантората  разполага с добри контакти с инвеститори, посредници, архитекти, инженери, така че да предложим на клиентите си цялостна концепция за оптимално развитие на проекта, свързан с недвижими имоти.

Представляваме местни и чуждестранни инвеститори във всички аспекти на собствеността, включително прехвърляне на собственост, спорове във връзка с търговски и жилищни недвижими имоти и др. Услугите ни обхващат подробни консултации при придобиването на собственост в България, в т.ч. правен анализ на придобивания недвижим имот, консултация за вариантите и опциите, при които да бъде придобит имота, пълна правна помощ при всички стадии на развитието на съответния проект, като например: