Услуги

Защита правата на потребителя

Защита на потребителите, консултации във връзка с приложението на нормативната рамка, ангажиране отговорността на търговеца и/или производителя.