Услуги

Здравеопазване, Фармацевтика

Консултиране на фирми в областта на фармацевтиката и биотехнологиите във връзка с регулаторни и лицензионни процедури, представителство пред Патентно ведомство, договори за изключителни права и др.