За нас

Адвакатска кантора „Апостолова" е гъвкава, ефективна и динамична адвокатска кантора, създадена от Борислава Апостолова  /член на Софийска Адвокатска Колегия/ и е със седалище в гр. София, България.

Предоставя правни консултации, процесуално представителство и защита на физически и юридически лица в почти всички правни отрасли. Изготвяме договори, нотариални актове, искови молби, жалби и всякакви други правни документи, необходими според  случая. Предоставяме и комплексно –абонаментно правно обслужване на търговски дружества, ЮЛНЦ и други субекти на правото.

Стремим се чрез пълен и всеобхватен анализ, опит и добросъвестна грижа да защитим максимално и ефективно правата и интересите на нашите клиенти.

Добре дошли на Apostolova Lawoffice

Борислава Апостолова

Адвокат, завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (2000), магистърска степен по право (LL.M) в "Хумболд - Университет" в Берлин, Германия (2002), от 2004 до момента адвокат, практикува главно в областта на гражданското право-  банково, вещно, търговско право, право на ЕС, в сферата на защита на личните данни и др.