За нас

„Апостолова&Славов" е гъвкава, ефективна и динамична адвокатска кантора, създадена от Борислава Апостолова и Нейко Славов /членове на Софийска Адвокатска Колегия/ и е със седалище в гр. София, България.

Предоставя правни консултации, процесуално представителство и защита на физически и юридически лица в почти всички правни отрасли. Изготвяме договори, нотариални актове, искови молби, жалби и всякакви други правни документи, необходими според  случая. Предоставяме и комплексно –абонаментно правно обслужване на търговски дружества, ЮЛНЦ и други субекти на правото.

Стремим се чрез пълен и всеобхватен анализ, опит и добросъвестна грижа да защитим максимално и ефективно правата и интересите на нашите клиенти.

Добре дошли на нашия уеб сайт

Борислава Апостолова Съдружник

Съдружник, родена в гр. Свищов, завършила гимназия в гр. Свищов (1994) и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (2000), магистърска степен по право (LL.M) в "Хумболд - Университет" в Берлин, Германия (2002), от 2004 до сега адвокат, практикува в областта на банково, вещно, търговско право, право на ЕС, в сферата на защита на личните данни и др.

Нейко Славов Съдружник

Съдружник, роден в Хавана, Куба. Завършил Пловдивската Английска гимназия (1994). и СУ “Свети Климент Охридски”, специалност “право” (1999). Работил като юристконсулт (1999 - 2002) и адвокат (от 2002 до сега), практикува в областта на търговско, дружествено, вещно, трудово право, чуждестранни инвестиции и др.